ٱلْفَاتِحَة

AL-FATIHA
The Opening

ٱلْبَقَرَة

AL-BAQARAH
The Cow

آلِ عِمْرَان

ALI ʿIMRAN
Family of Imran

ٱلنِّسَاء

AN-NISA
The Women

ٱلْمَائِدَة

AL-MAʾIDAH
The Food

ٱلْأَنْعَام

AL-ʾANʿAM
The Cattle

ٱلْأَعْرَاف

AL-ʾAʿRAF
The Heights

ٱلْأَنْفَال

AL-ʾAnfāl
The Spoils of War

ٱلتَّوْبَة

AT-ʾTawbah
The Repentance

يُونُس

Yunus
Yunus (Name)

هُود

Hud
Hud (Name)

يُوسُف

Yusuf
Yusuf (Name)

ٱلرَّعْد

Ar-ʾRaʿD
The Thunder

إِبْرَاهِيم

Ibrahim
Ibrahim (Name)

ٱلْحِجْر

AL-ʾHijr
The Rocky Tract

ٱلنَّحْل

An-Nahl
The Bee

ٱلْإِسْرَاء

Al-Isra
The Night Journey

ٱلْكَهْف

Al-Kahf
The Cave

مَرْيَم

Maryam
Maryam (Name)

طه

Ta-Ha
Ta-Ha

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

Add Your Heading Text Here

a
T

ٱلْقَارِعَة

al-Q̈āriʿah
The Striking Hour

ٱلتَّكَاثُر

at-Takāthur
The Piling Up

ٱلْعَصْر

al-ʿAṣr
The Time

ٱلْهُمَزَة

al-Humazah
The Scandalmonger

ٱلْفِيل

al-Fīl
The Elephant

قُرَيْش

Qurays
The Quraysh

ٱلْمَاعُون

al-Maʿūn
The Neighbourly Assistance

ٱلْكَوْثَر

al-Kawthar
Abundance

ٱلْكَافِرُون

al-Kāfirūn
The Disbelievers

ٱلنَّصْر

an-Naṣr
The Help

ٱلْمَسَد

AL-ʾMasad
The Palm Fibre

ٱلْإِخْلَاص

AL-ʾIkhlas
Purity of Faith

ٱلْفَلَق

AL-ʾFalaq
The Daybreak

ٱلنَّاس

An-ʾNas
Mankind